Zakládání staveb

Základová deska je nejdůležitějším prvkem celé stavby, proto je potřeba věnovat jejímu zhotovení velký důraz na kvalitu.

Základy je možné zhotovit několika způsoby, nejčastěji používaný způsob je z tvárnic ze ztraceného bednění. Dále pak bednění z desek VELOX či klasické bednění z bednících desek.

Pod základovou deskou je velmi důležité nainstalovat veškeré inženýrské sítě.

Na hydroizolace proti vlhkosti a radonu základových desek a spodních staveb se používají buď modifikované asfaltové pásy nebo dnes stále více oblíbené svařované PVC fólie.